طراحی و تولید نرم افزار

مشتریان متفاوت نیازهای متفاوتی دارند. منابع و استراتژی های آنان متفاوت است. لذا نیاز به نرم افزارهای سفارشی دارند. کلید موفقیت ما در این بخش تهیه یک نرم افزار هماهنگ با نیازهای مشتری و بخش فناوری اطلاعات آنان میباشد.
در این بخش تکشو اقدام به تهیه یک نرم افزار خاص برای یک مشتری خاص مینماید. مراحل و مسئولیت های ما شامل کلیه مراحل ایجاد یک نرم افزار از مرحله شناخت و تحلیل شروع شده سپس عملیات طراحی و بعد از آن پیاده سازی نرم افزار انجام خواهد شد. در انتها نیز پس از اتمام مرحله پیاده سازی مرحله نصب و راه اندازی نرم افزار در دستور کار قرار خواهد گرفت. لازم بذکر است که در این فرآیند کارشناسان تکشو با توجه به شناختی که در مرحله اول از مشتری کسب می کنند و برنامه ریزی که انجام خواهد شد تا انتهای کار در کنار مشتری خواهند بود و با ارائه راهکارهای مختلف در مرحله راه اندازی سیستم، ریسک عدم پذیرش محصول از جانب مشتری را به حداقل و در حد صفر میرسانند.

طراحی نرم افزار سفارشی چرا تکشو

نیاز به نرم افزار در کلیه کسب و کارها یک امر گریز ناپذیر است ، حال ممکن است نرم افزارهای موجود در بازار امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش نداده و یا با روند خاص کاری آنها مطابقت نداشته باشد ، در اینجاست که نیاز به یک نرم افزار سفارشی یا نرم افزار اختصاصی احساس میشود.
دلایل موفقیت تکشو در این حوزه عبارتند از: