تکشو الکترونیک

وب سایت فروشگاهی تکشو الکترونیک در زمینه های تخصصی الکترونیک و انواع نرم افزار ها و برنامه های پروگرمری، طراحی و انجام پروژه ، روباتیک ، انواع سنسورها و انواع قطعات الکترونیکی فعالیت می کند و  از جمله فعالیتهای دیگر این فروشگاه که بسیار مورد توجه است ،واردات انواع قطعات نایاب الکترونیکی ، مخابراتی و صنعتی است که در کمترین زمان ،و رساندن آن بدست شما در کمتر از دو هفته می باشد.