اسپیار الکترونیک

فروشگاه اینترنتی اسپیار الکترونیک از جمله فعالیتهای این فروشگاه که بسیار مورد توجه است، واردات انواع قطعات نایاب الکترونیکی، مخابراتی و صنعتی است که از سامانه جامع نرم افزاری تکشو به همراه سایت و سیستم حسابداری آن بهره می برد.